30 คําอวยพรวันครู ภาษาอังกฤษ โดนๆ

อวยพรวันเทศะการ

30 คําอวยพรวันครู ภาษาอังกฤษ โดนๆ

ทุกๆคนต่างมีครูอาจารย์ที่เคารพรักด้วยกันทั้งนั้น เราทุกคนมีความรู้ เป็นคนดีและมีความรับผิดชอบได้ทุกอย่าง อย่างทุกวันนี้ ก็เพราะความเสียสละและความอดทนของครูบาอาจารย์ และเมื่อวันครูเวียนมาถึงอีกครั้งในรอบหนึ่งปี ลูกศิษย์ดีๆคนนี้จะอยู่เฉยได้อย่างไร หากใครที่กำลังหาคำอวยพรวันครูแบบภาษาอังกฤษความหมายดีๆมาฝาก ใครยังไม่รู้จะเลือกคำไหน ลองพิจารณาเลือกจากคำเหล่านี้ดูสิ

คําอวยพรวันครู ภาษาอังกฤษความหมายดี

The best teachers teach from the heart, not from the book. Thank you for being a wonderful teacher. Happy Teacher’s Day
แปลว่า..ครูที่ดีที่สุดสอนจากใจไม่ใช่จากหนังสือ ขอบคุณที่เป็นครูที่ยอดเยี่ยม สุขสันต์วันครู

Happy teacher’s day. We can never thank you enough for your dedication, wisdom, and responsibility.
แปลว่า..สุขสันต์วันครู เราไม่สามารถขอบคุณเพียงพอสำหรับการอุทิศ สติปัญญา และความรับผิดชอบของคุณได้

Teaching is the one profession that creates all other professions. Thank you for helping me become the person I am today. Happy Teacher’s Day.
แปลว่า..การสอนเป็นอาชีพเดียวที่สร้างอาชีพอื่นทั้งหมด ขอบคุณที่ช่วยให้ฉันเป็นคนอย่างฉันทุกวันนี้ สุขสันต์วันครู

Happy Teachers Day to all the amazing teachers of the world.
แปลว่า..สุขสันต์วันครูกับครูที่น่าทึ่งของโลก

Teacher, you have always challenged me to work hard and get good grades. I will always remember you. Happy Teacher’s Day!
แปลว่า..คุณครู คุณท้าทายให้ฉันทำงานหนักและได้คะแนนดีเสมอมา ฉันจะจำคุณได้เสมอ สุขสันต์วันครู!

Thank you for teaching me with kindness, dear teacher. Happy Teachers Day!
แปลว่า..ขอบคุณที่สอนฉันด้วยความเมตตา คุณครูที่รัก สุขสันต์วันครู!

The best teachers don’t give you the answer, they spark within you the desire to find the answer yourself. Happy Teachers Day!
แปลว่า..ครูที่ดีที่สุดไม่ได้ให้คำตอบกับคุณ พวกเขาจุดประกายความปรารถนาที่จะค้นหาคำตอบในตัวคุณ สุขสันต์วันครู!

Dear teacher, without your guidance and wisdom, I wouldn’t be where I am right now! Thank you and Happy Teachers Day!
แปลว่า..คุณครูที่รัก หากปราศจากคำแนะนำและสติปัญญาของคุณ ฉันคงไม่อยู่ในที่ที่ฉันอยู่ตอนนี้! ขอบคุณและสุขสันต์วันครู!

I am grateful to be your student. Thank you for challenging me to be my best and instilling in me a passion for learning. Happy Teachers Day!
แปลว่า..ฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้เป็นนักเรียนของคุณ ขอบคุณที่ท้าทายให้ฉันเป็นคนที่ดีที่สุดและปลูกฝังให้ฉันหลงใหลในการเรียนรู้ สุขสันต์วันครู!

Dear teacher, Wishing you a happy Teachers’ Day. Thank you for being the guiding light and for inspiring me to do well in my studies. You are the best teacher.
แปลว่า..คุณครูที่รัก ขออวยพรให้คุณมีความสุขในวันครู ขอบคุณที่เป็นแสงนำทางและเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันทำดีในการศึกษาของฉัน คุณเป็นครูที่ดีที่สุด

คําอวยพรวันครู ภาษาอังกฤษโดนๆ

My child’s future is so much brighter because of you. Thank you for being an outstanding teacher. Best wishes for Teachers Day.
แปลว่า..อนาคตของลูกฉันสดใสขึ้นมากเพราะคุณ ขอบคุณที่เป็นครูดีเด่น ด้วยความปรารถนาดีสำหรับวันครู

Happy Teachers Day! Teachers like you are the reason why ordinary students like us dream of doing extraordinary things.
แปลว่า..สุขสันต์วันครู! ครูอย่างคุณคือเหตุผลว่าทำไมนักเรียนธรรมดาๆ อย่างเราถึงฝันที่จะทำสิ่งพิเศษ

You deserve recognition for all the sacrifices that you make, you are more than a teacher to me and I THANK YOU!
แปลว่า..คุณสมควรได้รับการยอมรับสำหรับการเสียสละทั้งหมดที่คุณทำ คุณเป็นมากกว่าครูสำหรับฉัน และฉันขอขอบคุณ!

A teacher is someone who nourishes the souls of the students for a lifetime. Happy Teachers Day to all the teachers!
แปลว่า..ครูคือคนที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของนักเรียนไปตลอดชีวิต สุขสันต์วันครูกับครูทุกคน!

Today I celebrate you for being selfless, devoted, hardworking, and the wisest person in the classroom. I am grateful to be your student. Happy Teacher’s Day!
แปลว่า..วันนี้ฉันขอแสดงความยินดีกับคุณที่เสียสละ อุทิศตน ขยัน และเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในห้องเรียน ฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้เป็นนักเรียนของคุณ สุขสันต์วันครู

Happy Teachers Day! Please accept my immense respect and best wishes!
แปลว่า..สุขสันต์วันครู! โปรดยอมรับความเคารพอย่างสูงของฉันและความปรารถนาดี!

Admiration, devotion, education, inspiration and compassion are what you have. So I give you a toast to you, my teacher, because you deserve to be celebrated.
แปลว่า..ความชื่นชม ความทุ่มเท การศึกษา แรงบันดาลใจ และความเห็นอกเห็นใจคือสิ่งที่คุณมี ดังนั้น ข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่าน อาจารย์ เพราะท่านสมควรได้รับการเฉลิมฉลอง

Happy Teachers Day! Your words, attitude, and actions have made such a positive difference in our children’s upbringing! We are truly thankful to you!
แปลว่า..สุขสันต์วันครู! คำพูด ทัศนคติ และการกระทำของคุณได้สร้างความแตกต่างในเชิงบวกในการเลี้ยงดูลูกๆ ของเรา! เรารู้สึกขอบคุณคุณจริงๆ!

Thank you for being my child’s second parent and a fantastic mentor. Happy Teachers Day!
แปลว่า..ขอบคุณที่เป็นพ่อแม่คนที่สองของลูกฉันและเป็นที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยม สุขสันต์วันครู!

Happy Teachers Day to all the teachers! Thank you for your patience, kindness, and endless dedication.
แปลว่า..สุขสันต์วันครูกับครูทุกคน! ขอขอบคุณสำหรับความอดทน ความเมตตา และความทุ่มเทอย่างไม่รู้จบ

คําอวยพรวันครู ภาษาอังกฤษน่ารักๆ

Even though my grades may not always be the best, I assure you that having you as my teacher makes me truly blessed. For now I know that you’ll never give up on me, Thank you for helping me be all I can be. Because of you I can see that my future is bright, Above all you taught me to shine forth my light. Happy Teachers Day my teacher!
แปลว่า..แม้ว่าเกรดของฉันอาจไม่ดีที่สุดเสมอไป แต่ฉันรับรองกับคุณว่าการมีคุณเป็นครูทำให้ฉันมีความสุขอย่างแท้จริง ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าคุณจะไม่ทิ้งฉัน ขอบคุณที่ช่วยฉันเป็นทุกอย่างที่ฉันจะทำได้ เพราะคุณ ฉันจึงเห็นว่าอนาคตของฉันสดใส เหนือสิ่งอื่นใดที่คุณสอนให้ฉันส่องแสงของฉัน สุขสันต์วันครูอาจารย์ของฉัน!

To the world’s greatest teacher, Happy Teachers Day! Thank you for everything!
แปลว่า..ถึงครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก สุขสันต์วันครู! ขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง!

Thank you for teaching me a subject I thought I could never understand or be interested in. Thank you for making learning fun. Happy Teacher’s Day!
แปลว่า..ขอบคุณที่สอนวิชาที่ฉันเคยคิดว่าจะไม่มีวันเข้าใจหรือสนใจ ขอบคุณที่ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก สุขสันต์วันครู!

Our parents gave us life and it was you who taught us how to live it. You introduced honesty, integrity, and passion to our character. Happy teacher’s day 2022!
แปลว่า..พ่อแม่ของเราให้ชีวิตแก่เรา และท่านต่างหากที่สอนเราว่าจะใช้ชีวิตอย่างไร คุณแนะนำความซื่อสัตย์สุจริตและความหลงใหลในตัวละครของเรา สุขสันต์วันครู ปี 2565!

Dear teacher, thank you for planting the seeds that are going to last a lifetime! I love you for everything you have ever done for me, happy teachers day!
แปลว่า..คุณครูที่รัก ขอบคุณที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ที่จะคงอยู่ตลอดไป! ฉันรักคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณเคยทำเพื่อฉัน สุขสันต์วันครู!

Thanks for making me fall in love with a subject I thought I hated and now I cannot get enough of it! I owe all of it to you, thank you .
แปลว่า..ขอบคุณที่ทำให้ฉันตกหลุมรักกับเรื่องที่ฉันคิดว่าฉันเกลียด และตอนนี้ฉันไม่สามารถพอได้แล้ว! ฉันเป็นหนี้ทั้งหมดของคุณ ขอบคุณ.

It’s been an utmost honor to be able to attend your classes; you taught us in the most possible friendly way! Thank you for being kind to us!
แปลว่า..เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมชั้นเรียนของคุณ คุณสอนเราอย่างเป็นกันเองที่สุด! ขอบคุณที่ใจดีกับเรา!

Thanks for being an excellent teacher who sacrificed who knows how much sleep at night! We are indebted to have a guide like you in our life!
แปลว่า..ขอบคุณที่เป็นครูที่ยอดเยี่ยมผู้เสียสละที่รู้ว่าตอนกลางคืนนอนมากแค่ไหน! เราเป็นหนี้บุญคุณที่มีมัคคุเทศก์เหมือนคุณในชีวิตของเรา!

Teaching is the best profession anyone can ever have. I feel really lucky to have you as my teacher. Happy teacher’s day! Wish you have a wonderful time today!
แปลว่า..การสอนเป็นอาชีพที่ดีที่สุดที่ทุกคนจะมีได้ ฉันรู้สึกโชคดีมากที่มีคุณเป็นครูของฉัน สุขสันต์วันครู! หวังว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่ดีในวันนี้!

You are not just a teacher but a true inspiration to me. You did not just do your job, but a lot more than this. Thank you and have a wonderful Teacher’s Day!
แปลว่า..คุณไม่ใช่แค่ครู แต่เป็นแรงบันดาลใจที่แท้จริงสำหรับฉัน คุณไม่ได้แค่ทำงานของคุณแต่ทำมากกว่านี้ ขอบคุณและมีวันครูที่ยอดเยี่ยม!

วันครูก็เป็นวันหนึ่งที่ทำให้เหล่าลูกศิษย์ได้แสกงออกถึงความรัก และความเคารพต่อคุณครูที่พร่ำสอนวิชามาอย่างอดทนและเหน็ดเหนื่อย ถึงแม้ว่าบางครั้งที่ลูกศิษย์อย่างเราๆทั้งหลาย ทำตัวไม่น่ารัก แต่การที่เราเป็นผู้เป็นคนมาได้อย่างทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการอบรมสั่งสอนของครูบาอาจารย์ และเมื่อวันครูเวียนมาถึง การเขียนคำอวยพรวันครูนอกจากจะเป็นการขอบคุณและระลึกถึงพระคุณของคุณครูแล้ว ยังทำให้คุณครูได้รู้ว่า ลูกศิษย์ยังคงรักและคิดถึงท่านอยู่ตลอด

30 คำอวยพรวันเกิดภรรยาภาษาอังกฤษ30 คำอวยพรวันเกิดภรรยาภาษาอังกฤษPrev

40 คําอวยพรวันเกิด ผู้ใหญ่ คำอวยพรวันเกิดพ่อและคำอวยพรวันเกิดแม่ซึ้งกินใจ เต็มไปด้วยความเคารพNext40 คําอวยพรวันเกิด ผู้ใหญ่ คำอวยพรวันเกิดพ่อและคำอวยพรวันเกิดแม่ซึ้งกินใจ เต็มไปด้วยความเคารพ

Related post

 1. 30‌ คํา‌อวยพร‌ ปี‌ใหม่‌ ‌ยาว‌ ‌ๆ‌ ‌โดนๆ‌ ‌สั้นๆ‌ผ่าน‌ไป‌ใคร‌อยาก‌ได้‌ยาวๆ‌มา‌ทาง‌นี้‌
 2. 40 คำ อวยพร วัน พุธโดนๆ ความหมายดีๆ

  อวยพรวันเทศะการ

  40 คำ อวยพร วัน พุธโดนๆ ความหมายดีๆ

  วันพุธ เป็นวันกลางสัปดาห์และเป็นหนึ…

 3. 30 คำอวยพรวันครบรอบแต่งงาน

  อวยพรวันเทศะการ

  30 คำอวยพรวันครบรอบแต่งงาน

  วันครบรอบแต่งงานถือเป็นหนึ่งวันที่พ…

 4. 40 คำอวยพรรับตำแหน่งใหม่ คำอวยพรเลื่อนตำแหน่งความหมายดีๆ
 5. 30 คำอวยพร วันอาทิตย์ โดนๆ ความหมายดีๆ

  อวยพรวันเทศะการ

  30 คำอวยพร วันอาทิตย์ โดนๆ ความหมายดีๆ

  วันอาทิตย์ที่แสนสดใส เป็นวันหยุด วั…

 6. 30 คําอวยพร วันปีใหม่ ภาษาอังกฤษ สั้น ๆ

  อวยพรวันเทศะการ

  30 คําอวยพร วันปีใหม่ ภาษาอังกฤษ สั้นๆ

  ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่ๆก็กำลังจะเข้ามา…

คําอวยพรมาใหม่

 1. 30 คําอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษ 2023 พร้อมคำแปล
 2. 50 คำอวยพรตอนเช้า คำทักทายรับวันใหม่ เพื่อชีวิตและกำลังใจที่ดี
 3. 30 คำอวยพรปีใหม่ 2023 ภาษาอังกฤษสั้นๆ พร้อมคำแปล
 4. 30 คำอวยพรวันเกิดหลานสาวน่ารักๆ
 5. 30 คำขอบคุณวันเกิด ขอบคุณคำอวยพรดีๆที่มีให้กัน

โพสต์คําอวยพรที่แนะนำ

 1. 30 คําอวยพรวันเกิดพี่ ภาษาอังกฤษ โดนๆความหมายดี
 2. 30 คําอวยพรวันเกิดแฟน ภาษาอังกฤษ โดนๆความหมายดี 2021
 3. 30 คําอวยพรวันเกิด แฟน หวานจนน้ำตาลเรียกพี่อยากให้แฟนประทับใจไม่ควรพลาด
 4. 30 คําอวยพรวันเกิดเพื่อน ภาษาอังกฤษ
 5. 30 คําอวยพรวันเกิด เพื่อน ตลกโดนใจ ซึ้งกินใจ ความหมายดีให้เพื่อนรู้ว่ากูรักมึงมาก
 6. 40 คําอวยพรวันเกิด ลูก สุดเก๋เท่โดนใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุค 5G
 7. 40 คําอวยพรวันเกิด ผู้ใหญ่ ภาษา อังกฤษ
 1. 30 คําอวยพร วันเกิด ธรรมะ ความหมายโดนใจโชคดีมีชัยทุกคน

  อวยพรวันเกิด

  30 คําอวยพร วันเกิด ธรรมะ ความหมายโดนใจโ…
 2. 30 คำอวยพรวันเกิดตัวเองโดนๆ คนโสดถูกใจสิ่งนี้

  อวยพรวันเกิด

  30 คำอวยพรวันเกิดตัวเองโดนๆ คนโสดถูกใจส…
 3. 30 คำอวยพรตอนเช้าความหมายดี ช่วยให้เริ่มวันใหม่อย่างสดใสและมีความสุข

  อวยพรอื่น ๆ

  30 คำอวยพรตอนเช้าความหมายดี ช่วยให้เริ่ม…
 4. 30 คำอวยพร วันจันทร์ สวัสดีวันจันทร์โดนๆ ความหมายดีๆ เติมแรงใจยามเช้า

  อวยพรวันเทศะการ

  30 คำอวยพร วันจันทร์ สวัสดีวันจันทร์โดนๆ…
 5. 30 คำอวยพรวันแต่งงานซึ้งๆ เพราะๆ อวยพรความรักเจ้าบ่าวเจ้าสาว

  อวยพรวันเทศะการ

  30 คำอวยพรวันแต่งงานซึ้งๆ เพราะๆ อวยพรคว…
PAGE TOP